Selecteer een studie:
RATE: Reduced Anticoagulation Targets in ECLS.

logo RATE studie

Een behandeling met ECMO kent complicaties. Complicaties kunnen ontstaat door stolselvorming in of buiten het circuit van de ECMO. Om dit te voorkomen wordt preventief antistolling gegeven, wat helaas vaak leidt tot bloedingen. In RATE. wordt onderzocht of het reduceren van antistolling veilig kan leiden tot een afname van bloedingscomplicaties, zonder negatieve gevolgen op de uitkomst.

TREC: Restrictive versus Liberal Thresholds for Red Blood Cell Transfusion in ECMO

logo TREC studie

Rode bloedcellen (RBC) transfusie komt veel voor bij patiënten die ondersteund worden met ECMO. Ondanks dat RBC transfusie levensreddend kan zijn voor ernstig zieke patiënten, zijn er ook aanwijzingen voor de vele risico's van transfusie welke kunnen leiden tot ernstige morbiditeit of zelfs overlijden. In TREC wordt onderzocht of een terughoudende RBC-transfusiestrategie op belangrijke uitkomstmaten net zo goed is als een hogere grens.

REMAP ECMO: The effects of mechanical left ventricular unloading during ECMO, a Registry Based Randomized Clinical Trial

logo REMAP ECMO studie

Als laatste redmiddel bij patiënten met ernstig acuut hartfalen kan VA-ECMO levensreddend zijn. De onnatuurlijke bloedstroom van VA-ECMO, tegen de normale stroomrichting in, kan echter zorgen voor een hogere belasting van het hart. Dit kan ertoe leiden dat het hart verder zal falen tijdens ECMO ondersteuning en het dus moeizamer zal herstellen. De problemen die hierdoor kunnen ontstaan, kunnen leiden tot ernstige beperkingen of zelfs overlijden. In REMAP ECMO wordt het effect van linker ventrikel unloading onderzocht, door middel van een intra-aortale ballonpomp (IABP) of Impella, toegevoegd aan de ECMO.