FAQ

FAQ eCRF
VragenAntwoorden
Baseline characteristics
Date of ICU admission
1. Gaat het hier om de IC opname datum in het deelnemende RATE centrum of in het geval van overplaatsing de opname datum in het andere ziekenhuis?
1. Dit is de datum van de IC opname, dit kan dus ook van in ander ziekenhuis zijn. 
SOFA score
1.  Moet deze berekend worden vlak voor de start van ECLS, of de slechtste van die dag?

2. Wat moet ik invullen bij EMV bij gesedeerde patiënt? Is deze score 3?
1. Het betref hier de SOFA score zo kort mogelijk voor de start van ECLS.

2. Hier wordt de verwachtte EMV bedoelt als patiënt niet gesedeerd zou zijn. Dit betreft dus een schatting.  
Antiplatelets
1. Naar welke tijdspanne wordt er gevraagd wat betreft antiplaatjes therapie?
1. Is er antiplaatjes therapie gebruikt op de dag van cannulatie.
ECMO treatment
ECLS complications
1. Wat wordt er verstaan onder mechanical complications?  

2. Als er een complicatie langer dan 1 dag duurt dan meerdere dagen invullen bij complications? 
1. Dit staat aangegeven als je op ja aanvinkt bij ‘mechanical complications’ in het eCRF.

2. Nee, alleen de complicatie invullen op de dag dat deze optreedt, anders lijkt het alsof er meerdere events zijn. 
Adverse events
1. Moet een complicatie altijd onder Adverse Events ingevoerd worden?1. Nee, deze hoeven niet ingevoerd te worden wanneer er in het standaard eCRF al naar gevraagd is (zoals bijvoorbeeld bloedingscomplicaties).
Overig
1. Als gegevens niet bepaald zijn of onbekend zijn, moet er dan niets invult worden en moet het formulier op “complete” worden gezet? 1. Ja, of afwachten of gegevens nog wel bekend worden. 
FAQ overig
VragenAntwoorden
Deferred consent
1. Is er ook een Engelse PIF beschikbaar?

2. Wat moet er gedaan worden met de reeds verzamelde gegevens wanneer er geen toestemming wordt gegeven voor verdere deelname aan het onderzoek?

3. Wat moet er gedaan worden met de reeds verzamelde gegevens wanneer de patiënt overlijdt voordat redelijkerwijs informed consent verkregen kon worden?
1. Ja, deze is beschikbaar onder het kopje documenten bij het desbetreffende centrum op deze site.

2. Wanneer er geen toestemming is voor verdere deelname aan het onderzoek moet het onderzoek gestopt worden en moet de patiënt/wettelijk vertegenwoordiger gewezen worden op het recht op verzet tegen gebruik van de verzamelde gegevens. Indien daar geen bezwaar tegen is mogen de tot dusver verzamelde gegevens bewaard blijven voor het onderzoek en hoeven dus niet verwijderd te worden. Wel is patiënt dan lost to follow-up voor eindpunt overlijden en QoL na 6 maanden.

3. In het geval dat de patiënt overlijdt voordat redelijkerwijs toestemming verkregen is, mogen de gegevens die tijdens het onderzoek verzameld zijn gebruikt worden, hiervoor is geen toestemming nodig.
Randomisatie
1. Hoe lang na start ECMO mag een patiënt nog gerandomiseerd worden?1. In principe hoeft er pas gerandomiseerd te worden wanneer normaal gesproken heparine gestart zou worden. Wij hebben afgesproken dat tot 24 uur na start van heparine een patiënt nog gerandomiseerd kan worden.