CRF

Ga naar de REDCap log-in

FAQ eCRF RATE

VragenAntwoorden
Date of ICU admission: in het de instelling van de RATE of op een IC, bv in een ander ziekenhuis Datum van opname op een IC, kan ook van een ander ziekenhuis zijn. 
SOFA score berekening: berekenen voor start ECLS behandeling? Of slechtste van de dag?EMV bij gesedeerde patiënt, is die 3? Of score voor intubatie? Kan al veel eerder zijn.Zo kort mogelijk voor start ECLS behandeling.Hier wordt de verwachtte EMV bedoelt als patiënt niet gesedeerd zou zijn. Is dus een schatting.  
Antiplatelets, wanneer gebruikt?Is er antiplaatjes therapie gebruikt op de dag van cannulatie.
Als gegevens niet bepaald zijn of onbekend zijn, moet er dan niets invult worden en moet het formulier op “complete” worden gezet? Ja, of afwachten of gegevens nog wel bekend worden. 
Wat wordt er verstaan onder mechanical complications?  Staat aangegeven als je bij deze op ja drukt in het eCRF.
Als er een complicatie langer dan 1 dag duurt dan meerdere dagen invullen bij complications? Nee alleen de complicatie invullen op de dag dat deze optreedt, anders lijkt het alsof er meerdere events zijn. 
Moet een complicatie altijd onder AE ingevoerd worden?Nee, deze hoeven niet ingevoerd te worden wanneer er in het standaard CRF al naar gevraagd is (zoals bijvoorbeeld bloedingscomplicaties).